جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در اربیل آغاز شد

این سگ‌ها پس از جمع‌آوری عقیم می‌شوند
جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در اربیل و حومه
جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در اربیل و حومه

اربیل (کوردستان ۲۴)- عملیات جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در اربیل آغاز شده است، قرار است این سگ‌ها در یک پناهگاه جمع آوری شده و عقیم شوند.

روند قادر، بخشدار داره‌تو در حومه‌ی اربیل در نشست خبری با اشاره به اینکه بیشتری سگ‌های ولگرد در این منطقه هستند، گفت: عملیات جمع‌آوری سگ‌های ولگرد از امروز در این بخش آغاز شده است.

وی گفت: آماری از تعداد سگ‌های ولگرد و شهروندان آسیب‌دیده براثر گاز گرفتن این سگ‌ها در دست نداریم.

  وی گفت: در نظر داریم این عملیات را با هماهنگی  نهادهای دوستدار حیوانات و شهروندان انجام داده و آن را  کاهش کامل تعداد سگ‌های ولگرد در منطقه ادامه بدهیم.

تاکنون شهروندان زیادی از حمله‌ی سگ‌های ولگرد شکایت کرده‌اند

کنترل جمعیت این سگ‌ها در اربیل و شهرک‌های اطراف آن به معضلی تبدیل شده که شهرداری‌های این مناطق را به چالش کشیده است.

/ا.م