یک دلار آمریکا با ۱۴۸۰ دینار عراق برابر شد

یک لیره‌ی ترک در بازار کوردستان معادل ۵۷ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای دوشنبه ١٩ تیرماه  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۸۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۱۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۸۸۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٠٨ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان دوشنبه ١٩ تیرماه ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۶۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۱۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۵۰ دینار عراق

/ا.م