بهای دلار در بازار اقلیم کوردستان نسبت به روز قبل تغییری نکرد

یک دلار آمریکبا ۱۴۸۶ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای سه‌شنبه ٢٧ تیرماه  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۸۶ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۵۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ١٩٢٠ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷ دینار عراق

هزار تومان ایران ٣١دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٠٩ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان سه‌شنبه٢٧ تیرماه ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۷۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۱۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۵۵ دینار عراق