یک دلار آمریکا با ۱۴۸۶ دینار عراق برابر است

هزار تومان ایران با ۳۱٫۵ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای چهارشنبه ٢٨ تیرماه  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۸۶ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۶۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۱۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۶ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰٠۹ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان چهارشنبه ٢٨ تیرماه ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۷۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۱۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۵۵ دینار عراق