ریبر احمد: اختلافات مالی با دولت فدرال مانع از اجرای قطعنامه شورای امنیت شده‌اند

"جامعه بین‌الملل به رفع اختلافات کمک کنند"
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در نشست شورای عالی بانوان
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در نشست شورای عالی بانوان

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، تاکید کرد که مسائل مالی بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، مانع از اجرای کامل یک قطعنامه شورای امنیت شده‌اند.

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه در نشست شورای عالی بانوان که برای بررسی اجرای قطعنامه ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اربیل، پایتخت اقلیم برگزار شد، اظهار داشت که مسائل مالی بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، مانع از اجرای کامل آن قطعنامه شده‌اند.

اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر سر سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق اختلاف دارند، به طوریکه در نتیجه آن اقلیم با بحرانهای مالی بسیاری مواجه شده است.

آقای ریبر احمد، در این نشست از جامعه بین‌الملل خواست که به رفع اختلافات مالی بین اربیل و بغداد کمک کنند، تا اقلیم با عبور از بحران مالی، قادر به اجرای قطعنامه‌ها از جمله قاطعنامه ١٣٢٥، باشد.

قطعنامه ١٣٢٥ در سال ٢٠٠٠ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد و یک سند بین‌المللی درباره زنان، صلح و امنیت است.

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، همچنین از همکاری‌های خانم دنا زوربا، مدیر برنامه سازمان ملل برای حمایت از حقوق زنان، با دولت اقلیم کوردستان در پیشبرد امور زنان، قدردانی کرد.

ب.ن