نرخ دلار در بازار اقلیم کوردستان همچنان در حال افزایش است

هزار تومان ایران با ۳۲ دینار عراق برابر شد

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای یکشنبه اول مرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۵۱۸ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۸۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۵۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۶ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۲ دینار عراق

یک دینار اردن: ۱۰۱۴ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان یکشنبه اول مرداد ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۵ دینار عراق