اقلیم کوردستان؛ درخت بلوط قفقازی در معرض خطر انقراض قرار گرفته است

"از درختان بلوط محافظت می‌کنیم"
فعالان محیط زیست دور درخت‌های بلوط قفقازی را نرده کشیدند
فعالان محیط زیست دور درخت‌های بلوط قفقازی را نرده کشیدند

اربیل (کوردستان٢٤) – یک تیم ویژه برای حفاظت از درخت‌های بلوط قفقازی، در منطقه برادوست فعالیت‌ خود را آغاز کردند.

نریمان صالح، فعال محیط زیست در کوردستان، که در طرح حفاظت از درخت‌‌های بلوط مشارکت دارد، به گزارشگر کوردستان٢٤ در سوران گفت که تعداد درخت‌های بلوط قفقازی در منطقه برادوست کاهش پیدا کرده و در تلاش هستند از آنها محافظت نموده و روند از بین رفتن درخت‌ها را متوقف کنند.

وی افزود که ٧٠ سال پیش، ٢٥٠ درخت بلوط قفقازی در منطقه برادوست وجود داشته‌اند، اما اکنون تعداد آنها ٣٠ تا ٤٠ درخت است.

فعالان محیط زیست می‌خواهند دور درخت‌های بلوط قفقازی را نرده بکشند، تا از آنها محافظت شود.

نریمان صالح، در ادامه گفت که ٩٣ درصد درخت‌ها در اقلیم کوردستان، درخت بلوط هستند و حفاظت از آنها حافظت از محیط زیست کوردستان است.

و نیز خاطرنشان کرد که از ٤٣٠ نوع درخت بلوط در جهان، پنج نوع آن در اقلیم کوردستان رویش داشته‌اند.

برای حفاظت از درخت‌های بلوط قفقازی، یک تیم ویژه که از گیاه شناسان و محافظان محیط زیست تشکیل شده، در منطقه برادوست فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند.

ب.ن