یک دلار آمریکا با ۱۴۹۵ دنیار عراق برابر شد

یک هزار تومان ایران معادل ۳۵ دینار عراق است
بازار ارز در اربیل
بازار ارز در اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای دوشنبه ٩ مرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۹۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۴۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۰۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۱۳ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان دوشنبه ٩ مرداد ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۰ دینار عراق