یک دلار آمریکا با ۱۵۱۰ دینار عراق برابر شد

یک‌هزار تومان ایران با ٣١ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای سه‌شنبه ١٠ مرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۵۱۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۲۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۲۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۵٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۱۴ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان سه‌شنبه١٠ مرداد ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۰ دینار عراق