یک دلار آمریکا با ۱۵۰۹ دینار عراق برابر شد

هزار تومان ایران با ٣١ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای پنج‌شنبه ١٢ مرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۵۰۹ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۵۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۳۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۶دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٠١٧ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان پنجشنبه ١٢ مرداد ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۰ دینار عراق