یک دلار آمریکا با ۱۵۰۸ دینار عراق برابر است

هزار تومان ایران معادل ٣١ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای شنبه ۱۴ مرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۵۰۸ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۴۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۳۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۶ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٠١٧ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان شنبه۱۴ مرداد ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۰ دینار عراق