یک دلار آمریکا با ۱۵۱۰ دینار عراق معامله شد

یک لیره‌ی ترک با ۵۵دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای دوشنبه ۱۶ مرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۵۱۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۵۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۰۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۳ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰١۵ دینار عراق

نرخ طلا در بازار اقلیم کوردستان دوشنبه ١٦ مرداد ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۰ دینار عراق