مرکز مین‌زدایی: در بیشتر مناط‌قی که از مین پاکسازی نشده‌اند می‌توان طرح‌های راهبردی احداث کرد

"پاکسازی آن مناطق به زمان زیادی نیاز دارد"
پاکسازی منطقه مین گذاری شده در اطراف روستای تیله کو در گرمیان
پاکسازی منطقه مین گذاری شده در اطراف روستای تیله کو در گرمیان

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رئیس مرکز مین‌زدایی اقلیم کوردستان، می‌گوید در بیشتر مناط‌قی که هنوز از مین پاکسازی نشده‌اند، می‌توان طرح‌های راهبردی احداث کرد.

نیازی خالد، معاون رئیس مرکز مین‌زدایی اقلیم کوردستان، درباره پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده اقلیم کوردستان، به گزارشگر کوردستان٢٤ در اربیل گفت که تاکنون توانسته‌اند ٦٠ درصد مناطق مین‌گذاری شده اقلیم را پاکسازی کنند.

وی افزود که هنوز بیش از ٢٥٠ میلیون متر مربع از مناطق مین‌گذاری شده، به دلیل صعب بودن، از مین پاکسازی نشده‌اند.

نیازی خالد، تاکید کرد که پاکسازی آن مناطق به زمان زیادی نیاز دارد.

همچین یادآور شد که در جنگ هشت ساله عراق و ایران بیشترین تعداد مین در مناطق مرزی کاشته شده‌اند و در بیشتر آن مناط‌ق می‌توان طرح‌های راهبردی احداث کرد، چرا که زمین‌های کشاورزی هستند و قابلیت آن را دارند توسط مالکانشان آباد شوند.

اقلیم کوردستان، از جمله مناطقی است که بیشترین تعداد مین و مواد منفجره پس‌مانده جنگ در آن بر جای مانده‌اند.

هر ساله در اقلیم کوردستان، ده‌ها شهروند در اثر انفجار مین کشته و زخمی می‌شوند.

بیشتر مین‌ها در طول جنگ عراق و ایران در دهه ١٩٨٠ کاشته شد‌ه‌اند.

سازمان تروریستی داعش نیز پس از سال ٢٠١٤ مناطقی را که اشغال کرده بود، مین‌گذاری کرد.

بر اساس آخرین آمار مرکز مین‌زدایی، تاکنون بیش از ١٣ هزار و ٥٠٠ نفر در اقلیم کوردستان بر اثر انفجار مین، جان باخته‌اند.

ب.ن