گزارش فعالیت شش ماه شرکت دانا گاز در اقلیم کوردستان

"میزان تولید نفت در اقلیم کوردستان افزایش یافته است"
"در شش ماه اول سال میلادی جاری میزان تولید نفت در اقلیم کوردستان، شش درصد افزایش یافته است"
"در شش ماه اول سال میلادی جاری میزان تولید نفت در اقلیم کوردستان، شش درصد افزایش یافته است"

اربیل (کوردستان٢٤) – گزارش شرکت دانا گاز، تاکید کرده است که اگرچه قیمت نفت در بازارهای جهان کاهش یافته، اما میزان تولید نفت در اقلیم کوردستان، افزایش پیدا کرده است.

شرکت دانا گاز، گزارش فعالیت‌های خود در  نیمه اول سال میلادی جاری در اقلیم کوردستان را منتشر کرد.

بر پایه گزارش، در شش ماه اول سال میلادی جاری میزان تولید نفت در اقلیم کوردستان، شش درصد افزایش یافته است.

گزارش تاکید کرده که درآمد دانا گاز در مدت زمان یاد شده، ٢٢٢ میلیون دلار بوده و علت آن را کاهش قیمت نفت در بازارهای جهان اعلام کرده است.

و در ادامه آورده است که شرکت پرل پترولیوم به عنوان همکار دانا گاز در آن مدت، مبلغ ١٠١ میلیون دلار به عنوان دستمزد از دولت اقلیم کوردستان دریافت کرده است.

همچنین می‌افزاید که کاهش قیمت نفت، شرکت‌ها را ناچار کرده است که میزان تخفیف در فروش میعانات گازی را کاهش دهند.

و نیز یادآور شده که پس از توقف فعالیت‌ شرکت‌های نفت در اقلیم کوردستان، آن شرکت‌ها به فروش میعانات گازی روی آورده‌اند.

دانا گاز، خاطرنشان کرده که اگرچه میزان تولید در میادین نفتی اقلیم کوردستان افزایش یافته است، اما به علت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهان، هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش داده‌اند و برای دریافت معوقات اقدام می‌کنند.

ب.ن