همسر رئیس جمهور پیشین عراق درگذشت

در مبارزات پیشمرگانه علیه رژیم بعث مشارکت داشته است
روناک عبدالواحد، همسر فواد معصوم، رئیس جمهور پیشین عراق
روناک عبدالواحد، همسر فواد معصوم، رئیس جمهور پیشین عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – بانوی مبارز کورد و همسر رئیس جمهور پیشین عراق، در اثر بیماری در بغداد، درگذشت.

یک منبع آگاه به کوردستان٢٤ گزارش داد که امروز جمعه، خانم روناک عبدالواحد، همسر فواد معصوم، رئیس جمهور پیشین عراق، در سن ٨١ سالگی در بغداد، درگذشته است.

بر پایه گزارش، خانم روناک عبدالواحد در اثر بیماری درگذشته است.

مرحومه در سال ١٩٤٢ به دنیا آمده، دانش آموخته دانشکده تربیت معلم بوده و در سال ١٩٦٨ با آقای فواد معصوم ازدواج کرده است.

حاصل این ازدواج، پنج دختر و یک پسر بوده که پسر آنها در سن ١٥ سالگی، درگذشته است.

روناک عبدالواحد در مبارزات پیشمرگانه علیه رژیم بعث مشارکت داشته و پس از آنکه بانوی اول عراق شد، در سال‌های (٢٠١٥ تا ٢٠١٧) ریاست سازمان زنان عرب را بر عهده داشت.

ب.ن