ویان دخیل: برای استیضاح وزیر امور مهاجرت عراق امضا جمع‌آوری کرده‌ایم

"درباره فساد در پرونده آواره و پناهندگان توضیح می‌خواهیم"
ویان دخیل، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق
ویان دخیل، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر امور مهاجرت این کشور خبر داد.

ویان دخیل سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، طی اظهاراتی به گزارشگر کوردستان٢٤ در بغداد گفت که بیش از ٥٠ امضا برای استیضاح وزیر امور مهاجرت عراق، جمع‌آوری کرده‌اند و می‌خواهند درباره فساد در پرونده‌های سبد خوراک، اردوگاه‌های آوارگان و کمک‌های مالی به آواره و پناهندگان، از او توضیح بخواهند.

او پیش از این نیز وزیر امور مهاجرت عراق را به دست داشتن در فساد متهم کرده است، به ویژه در خصوص متوقف شدن پرداخت کمک‌های مالی به آواره و پناهندگان.

همچنین ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان نیز پیش از این اعلام کرده است که دولت عراق، چنانکه لازم است به وظایف خود در قبال آواره و پناهندگان، عمل نکرده است.

وزارت امور مهاجرت عراق دوازدهم اوت اعلام کرد که دهم سپتامبر سال جاری، آخرین مهلت برای بازگشت آوارگان داخلی به مناطق خود است و از آن تاریخ به بعد هر کسی به منطقه خود باز نگردد، آواره به شمار نمی‌آید.

بیش از ٤٠٠ هزار آواره عراقی به دلیل حضور شبه‌نظامیان در مناطق خود، حاضر به بازگشت به آن مناطق نیستند، به ویژه در منطقه جرف الصخر در شمال بابل، عوجه، یسرب، عزیز بلد، دوز، مکحوله، عویسات، زارع الدجله، مقدادیه و غیره.

ب.ن