رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی وضعیت پناهندگان در اقلیم کوردستان را با مقامات آمریکایی مطرح می‌کند

اقلیم کوردستان هنوزم هم میزبان ۳۰۰ هزار آواره‌ی ایزدی و ۲۴۸هزار آواره‌ی غرب کوردستان (کوردستان ترکیه) است
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی

اربیل (کوردستان ۲۴)– رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی می‌گوید فردا در آمریکا با آژانس‌ها، سازمان‌ها و مقامات دولتی خواهد کرد وضعیت پناه‌جویان در اقلیم کوردستان را با آنان مورد گفتگو و تبادل‌نظر قرار خواهد داد.

موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی به کوردستان ۲۴ گفت که برخی از سازمان‌هایی که در آمریکا با آنها دیدار کرده است قول دادند که به کمک‌های خود به آوارگان در اقلیم کوردستان ادامه دهند و فردا با بخش آوارگان پناهندگان عراقی در وزارت خارجه‌ی آمریکا دیدار وضعیت پناهندگان در اقلیم کوردستان را برای مسئولان آمریکایی تشریح خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم آنها را متقاعد کنیم تا سازمان‌های بین‌المللی را برای ادامه‌ی کمک‌های خود به اقلیم کوردستان تشویق کنند.

رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی که برای گفتگو در مورد وضعیت انسانی آوارگان و پناهندگان به آمریکا سفر کرده است، به کوردستان ۲۴ گفت که بیش از ۳۰۰ هزار پناه‌جوی ایزدی همچنان در اقلیم کوردستان مستقر هستند و در وضعیت بدی به سر می‌برند.

رئیس بنیاد خیریه بارزانی گفت: وضعیت زندگی آوارگان ایزدی پس از بازگشت به محل زندگی خود پایدار خواهد شد و بخش زیادی از دلایل بازگشت آنها به اجرای توافقنامه شنگال (سنجار) بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق برمی‌گردد.

موسی احمد در خصوص تعداد پناه‌جویان به کوردستان ۲۴ گفت: ۲۴۸ هزار پناه‌جوی غرب کوردستان در ۱۰ کمپ در اقلیم کوردستان اسکان داده شده‌اند و وضعیت غرب کوردستان به گونه‌ای نیست که بتوانند به‌زودی به این کشور بازگردند و به همین دلیل نیازمند کمک مؤسسات خیریه هستند.

بر اساس پیش‌بینی بنیاد خیریه‌ی بارزانی، انتظار می‌رود که ۲۸۰۰ خانواده‌ی دیگر از آوارگان به این اردوگاه‌ها بازگردند.

مدتی است که سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه‌ی خود به اردوگاه‌های اقلیم کوردستان را کاهش داده‌اند و این در حالی است که دولت عراق هیچ کمکی به ساکنان این اردوگاه‌ها که برخی از آنها از جنوب و مرکز عراق آمده‌اند، ارائه نمی‌کند.

ازاین‌رو هدف هیئت خیریه‌ی بارزانی به آمریکا از سویی تبیین وضعیت انسانی مهاجران و پناهندگان و از دیگر سو افزایش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی این آواره‌ها و پناهندگان است.