راه‌اندازی کارزار جمع‌آوری داروهای تاریخ مصرف گذشته در اقلیم کوردستان

"برای دفع ایمن داروهای تاریخ مصرف گذشته"
امید خوشناو، استاندار اربیل در هنگام دور انداختن ظرف حاوی داروی تاریخ مصرف گذشته
امید خوشناو، استاندار اربیل در هنگام دور انداختن ظرف حاوی داروی تاریخ مصرف گذشته

اربیل (کوردستان٢٤) – در اقلیم کوردستان، کارزار جمع‌آوری داروهای غیرقابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته، راه‌اندازی شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه کارزاری را برای دفع ایمن داروهای غیرقابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته آغاز کرد.

این کارزار به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای مبارزه با آلودگی محیط زیست، راه‌اندازی شده است.

امید خوشناو، استاندار اربیل در یک کنفرانس مطبوعاتی، اظهار داشت که سطل‌های زباله ویژه، به کامیون‌های جمع‌آوری زباله اضافه می‌شوند، تا مردم داروهای تاریخ مصرف گذشته را در آنها بگذارند.

در مراکز درمانی و بهداشتی تمامی مناطق اقلیم نیز سطل‌های زباله ویژه، برای دور انداختن داروهای تاریخ مصرف گذشته قرار داده می‌شود، که رفع خطر سوءاستفاده و آلودگی محیط زیست، مستلزم دفع صحیح آنها است.

رئیس سازمان محیط زیست اقلیم، با قدردانی از این کارزار، تاکید کرد که دولت به اقدامات خود برای مبارزه با آلودگی محیط زیست به عنوان بخشی از دستور کار خود، ادامه خواهد داد.

استاندار اربیل، خاطرنشان کرد که تیم‌های وزارت بهداشت، اقلام پزشکی تاریخ مصرف گذشته را در مراکز اختصاصی، نابود خواهند کرد.

وزارت بهداشت اقلیم، در چهار سال گذشته، از طریق تشدید کنترل کیفیت، اقدامات متعددی را برای تنظیم بازار دارو، انجام داده است.

مدیریت کنترل کیفیت نیز اعلام کرده است که به دلیل انقضا و عدم رعایت پروتکل‌ها مانع واردات ١٥٠ تن دارو به اقلیم شده‌‌اند.

نیروهای پلیس نیز طی عملیاتهای ویژه، مصادره داروهای تاریخ مصرف گذشته را آغاز کرده‌اند.

ب.ن