یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۵۳۷ دینار عراق برابر است

یک هزار تومان ایران در بازار اقلیم کوردستان با ۳۲ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای دوشنبه ٦ شهریور ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۳۷دینار عراق

یک یورو: ۱۶۶۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۲۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۲ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۲۵ دینار عراق