دیندار زیباری: در ده سال گذشته ده‌ها هزار کارگر خارجی به اقلیم کوردستان آمده‌اند

"٣٧ هزار کارگر خارجی در اقلیم کوردستان مشغول به کار هستند"
یک کارگر خارجی در اقلیم کوردستان
یک کارگر خارجی در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان، از ورود ده‌ها هزار کارگر خارجی به اقلیم در ده سال گذشته خبر داد.

دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری، اعلام کرد که پس از سال ٢٠١٣ حدود ٧٠ هزار کارگر خارجی به اقلیم کوردستان آمده‌اند.

پیش از این انجمن دفاع از کارگران خارجی، تعداد کارگران مشغول به کار در اقلیم کوردستان را ٣٧ هزار نفر اعلام کرده است.

زیباری گفت که بر پایه آمار ثبت شده وزارت کار و امور اجتماعی دولت اقلیم کوردستان، در سال ٢٠٢١ بیش از هشت هزار کارگر خارجی وارد اقلیم شده‌اند.

انجمن دفاع از کارگران خارجی، می‌گوید که در سال ٢٠٢٢ ، سیزده کارگر خارجی در اقلیم کوردستان جان خود را از دست داده‌اند.

از سال ٢٠١٧ به علت بروز بحران اقتصادی در اقلیم ورود کارگران خارجی محدود شد و در سال ٢٠٢٠ نیز با گسترش بیماری کرونا، شمار قابل توجهی از کارگران اقلیم را ترک کردند.

شماری از کارگران خارجی به طور غیرقانونی وارد اقلیم کوردستان می‌شوند.

مقامات مربوطه اقلیم تاکید دارند که از کارگران خارجی تنها در مشاغلی استفاده شود که نیروی کار داخلی قادر به انجام آنها نیستند.

ب.ن