یک دلار آمریکا با ۱۵۴۱٫۵ دینار عراق برابر شد

یک دنیار اردن با ٢٠٢٠ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای دوشنبه ١٣ شهریور ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۴۱٫۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۶۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۳۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۸ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۲۰ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای دوشنبه ١٣ شهریور ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۹۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۳۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۷۰ دینار عراق