یک دلار آمریکا با ۱۵۴۶٫۵ دینار عراق برابر است

هزار تومان ایران با ٣١ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای شنبه ١٨ شهریور ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۴۶٫۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۶۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس:  ۱۹۴۰دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰٢٩ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای شنبه ١٨ شهریور ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۸ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۸ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۸ دینار عراق