یک دلار آمریکا با ۱۵۶۲،۵ برابر شد

یک هزار تومان ایران با ٣٢ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۶۲٫۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۶۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۴۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸ دینار عراق

هزار تومان ایران ٣٢ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۲۶ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۹۲ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۳۲ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۷۲ دینار عراق