سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به کوردستان ۲۴: به خوبی از تاریخ مملو از چالش‌ها و دشواری‌های کوردها آگاه هستیم

سازمان ملل متحد با اقلیم کوردستان در ارتباط است
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل

اربیل (کوردستان۲۴)- استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد به کوردستان ۲۴ گفت که آنها با دولت اقلیم کوردستان در ارتباط هستند و به خوبی از تاریخ  مملو از چالش‌ها و دشواری‌های ملت  کورد آگاه هستند.

دوجاریک گفت کوردها به چند کشور تقسیم شده‌اند و باید به آرا و حقوق آنها احترام گذاشت.

"سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: همه‌ی ما به خوبی از تاریخ مملو از چالش‌ها دشواری‌های ملت کورد آگاه هستیم. همه‌ از وضعیت کوردها آگاه هستیم. آنچه برای ما مهم است این است که کشورهایی که در اینجا نمایندگی دارند و ملت کورد بین آن‌ها تقسیم شده است، به آرا و احساسات کوردها احترام بگذارند و به آنان اجازه‌ی رشد و پیشرفت بدهند.

ما در عراق با دولت اقلیم کوردستان در ارتباط هستیم، هرکجا که باشیم با دولت‌های محلی این مناطق برای اجرای برنامه‌هایمان به‌ویژه برنامه‌های بشردوستانه در تماس هستیم.