یک دلار آمریکا با ۱۵۶۰ دینار عراق برابر شد

یک لیره‌ی ترک با ۵۸ دینار عراق برابر است
تصویر صرافی‌های اربیل
تصویر صرافی‌های اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای پنج‌شنبه ٣٠ شهریور ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۶۰دینار عراق

یک یورو: ۱۶۶۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۴۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸ دینار عراق

هزار تومان ایران ٣٢ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۲۶ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای پنج‌شنبه ٣٠ شهریور ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۹۲ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۳۲ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۷۲ دینار عراق