جوتیار عادل: امیدواری دولت فدرال عراق موضوع بودجه را به موضوعات سیاسی ربط ندهد

محمد شیاع سودانی در سخنرانی در مجمع سالانه‌ی سازمان ملل گفت موضوع عدم ارسال سهم اقلیم کوردستان از بودجه‌ی عراق موضوعی سیاسی نیست

اربیل (کوردستان ۲۴)– رئیس اداره‌ی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان می‌گوید"اگر مشکلات بین اقلیم کوردستان و بغداد بیشتر فنی، اقتصادی، مالی و اداری باشد، درک خوبی از سوی سودانی است. ما به‌عنوان دولت اقلیم کوردستان تأکید کرده‌ایم که حقوق مردم اقلیم کوردستان نباید به موضوعات سیاسی ربط داده شود.

جوتیار عادل رئیس اداره‌ی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان گفت: اگر مشکلات بین اقلیم کوردستان و بغداد بیشتر فنی، اقتصادی، مالی و اداری باشد، درک خوبی از سوی محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق است. اما آنچه در این مدت احساس می‌شود برخی از احزاب سیاسی عراق حقوق مردم کوردستان را باسیاست قاتی می‌کنند. آنها ما به‌عنوان دولت اقلیم کوردستان تأکید کرده‌ایم که حقوق مردم اقلیم کوردستان سیاسی نشود. امیدواریم مشکلات مالی باشد نه سیاسی.

وی افزود: دولت اقلیم کوردستان تمام شروطی را که در قانون بودجه گنجانده‌شده انجام داده است. اما متأسفانه بازهم بودجه ارسال نشده است و معتقدیم گاهی این موضوع سیاسی می‌شود.

وی افزود: دولت عراق در گذشته چندین توافق‌نامه را در رابطه با حقوق و امتیازات مادی اقلیم کوردستان امضا کرده است. آنچه ما به‌عنوان دولت بر عهده داشتیم اجرا کرده‌ایم. باید با اقلیم کوردستان همچون یک واحد اداری قانون و مورد تأیید جامعه‌ی بین‌الملل تعامل شود. بنابراین، ما احساس می‌کنیم که گاهی با اقلیم کوردستان به‌عنوان یک نهاد سیاسی رفتار نمی‌شود. در این راستا درک قانونی از فدرلیسم بسیار مهم است.

نخست‌وزیر عراق فدرال روز جمعه، ٣١ شهریور ۱۴۰۲، در سخنرانی خود در هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: این کشور به گسترش فرصت‌ها با اقلیم کوردستان ادامه می‌دهد و منجر به بهره‌وری بیشتر در همه‌ی زمینه‌ها می‌شود.

محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق فدرال در این سخنرانی گفت: همه‌ی احزاب و اقلیت‌های عراق حمایت می‌کند تا این کابینه روی پای خود بایستند و به همه‌ی اقلیت‌های عراقی خدمت کند. وی گفت که همه‌ی در داخل دولت به برنامه‌ی کاری کابینه‌ی جدید مخصوصاً در مور گذار از نظام گذشته که دولت نتوانسته خود را با تغییرات تطبیق بدهد، پایبند هستند.