مسرور بارزانی با هیئتی از شورای ملی کوردها در سوریه دیدار کرد

در این دیدار بر حل مسالمت‌آمیز مسائل سوریه تأکید گردید

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲، در اربیل با هیئتی از شورای ملی کورد در سوریه دیدار کرد که از دو شخصیت شورای اپوزسیون سوریه "عبدالحکیم بشار" و "ابراهیم برو" تشکیل شده بود.

در این دیدار وضعیت کلی و تحولات سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آنها بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مسائل سوریه و تأمین حقوق و خواسته‌های مشروع ملت کورد تأکید کردند.