یک دلار آمریکا با ۱۵۲۹ دینار عراق برابر شد

یک هزار تومان ایران در بازار اقلیم کوردستان معادل ۳۱٫۵ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای یکشنبه ٢ مهر ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۲۹دینار عراق

یک یورو: ۱۶۳۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۸۶۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۶ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۲۲ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای یکشنبه٢ مهر ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۲۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۵ دینار عراق