رئیس شورای استان اربیل: حکم دادگاه فدرال در خصوص شوراهای استانی غیرقانونی است

"یک غرضی سیاسی در میان است"
علی رشید، رئیس شورای استان اربیل
علی رشید، رئیس شورای استان اربیل

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس شورای استان اربیل، حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن تمدید دوره شوراهای استانی اقلیم کوردستان را غیرقانونی و مغرضانه دانست.

علی رشید، رئیس شورای استان اربیل، امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری کوردستان٢٤ درباره حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن تمدید دوره شوراهای استانی اقلیم کوردستان، اظهار نظر کرد و آن را یک حکم غیرقانونی با غرض سیاسی دانست.

وی تاکید کرد که شوراهای استانی اقلیم کوردستان، با صدور این حکم، فاقد صلاحیت قانونی می‌شوند و توان تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوطه را نخواهند داشت.

دادگاه فدرال عراق، امروز یکشنبه در نشست خود، به شکایتی در خصوص تمدید دوره شوراهای استانی اقلیم، رسیدگی کرد و با صدور حکمی آن را غیرقانونی اعلام نمود.

 رئیس شورای استان اربیل، توضیح داد که با پایان دوره انتخاباتی شوراهای استان در سال ٢٠١٨، به علت بروز بحران مالی، پیامدهای جنگ با داعش و بحران‌های پی‌ در پی سیاسی، اقلیم کوردستان قادر به برگزاری انتخابات نبوده و به ناچار دوره شوراهای قبلی را تمدید کرده است.

وی یادآور شد که جریان شاکی در زمان تمدید دوره انتخاباتی شوراهای استانی، در پارلمان کوردستان حضور داشته و هیچ اعتراضی به آن نکرده‌اند "و این خود نشان می‌دهد که غرضی سیاسی در میان است".

انتخابات شوراهای استانی در اقلیم کوردستان، دو دوره را پشت سر گذاشته و قرار است در نیمه دوم ماه دسامبر آتی انتخابات شوراهای استانی بدون مشارکت اقلیم کوردستان، در سراسر عراق، برگزار شود.

ب.ن