گشایش دانشکده فنی حرفه‌ای در اربیل

"آموزش به زبان انگلیسی انجام می‌شود"
عکس: آرشیو
عکس: آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤) – دانشکده فنی حرفه‌ای که در آن آموزش به زبان انگلیسی انجام می‌شود، در اربیل گشایش یافت.

آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری، گشایش یک دانشکده فنی حرفه‌ای در اربیل را اعلام کرد که در آن آموزش به زبان انگلیسی انجام می‌شود.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، سال اول تحصیل در این دانشکده به آموزش زبان انگلیسی و چهار سال پس از آن به فن‌آوری اطلاعات، حسابداری، گردشگری و گرافیک، اختصاص داده می‌شود.

وی تاکید کرد که این دانشکده دولتی، و تحصیل در آن رایگان است.

همچنین تصریح کرد که در سال سوم، آموزش به دو روش نظری و عملی انجام می‌شود و بخش عملی آن خارج از دانشکده و در مراکز تخصصی انجام می‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش، گفت که رشته‌های آموزشی در این دانشکده بر اساس پژوهشی که در بازارهای اقلیم انجام شده، در نظر گرفته شده‌اند. تا نیروی متخصص لازم برای بازار آموزش داده شود.

قرار است که این دانشکده در سایر استان‌های اقلیم نیز گشایش یابد.

ب.ن