سرکنسول فلسطین از بنیاد خیریه بارزانی قدردانی کرد

"به خاطر اعلام آمادگی برای کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین"
نظمی حزوری، سرکنسول فلسطین در اقلیم کوردستان
نظمی حزوری، سرکنسول فلسطین در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسول فلسطین در اقلیم کوردستان، از بنیاد خیریه بارزانی به خاطر اعلام آمادگی برای کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین، قدردانی کرد.

نظمی حزوری، سرکنسول فلسطین در اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری کوردستان٢٤، از اعلام آمادگی بنیاد خیریه بارزانی برای کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین، قدردانی کرد.

حزوری، گفت:"از موضع بنیاد خیریه بارزانی در حمایت از مردم فلسطین و ابراز تمایل برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه تشکر می‌کنم".

روز چهارشنبه ١٨ اکتبر، یک هیئت بنیاد خیریه بارزانی به ریاست موسی احمد، رئیس این بنیاد، در جریان دیدار با سرکنسول فلسطین در اربیل، آمادگی خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به فلسطین اعلام کرد.

در آن دیدار سرکنسول فلسطین از بنیاد خیریه بارزانی به خاطر کمک به آوارگان فلسطینی که در بین سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠١٧ از دیگر مناطق عراق به اقلیم کوردستان آواره شده بودند، قدردانی کرد.

رئیس بنیاد خیریه بارزانی و سرکنسول فلسطین، سازوکار ارسال کمکها به فلسطین را بررسی کرده‌اند.

ب.ن