یک دلار آمریکا با ۱۶۱۱٫۷۵ دینار عراق برابر است

بهای یک مثقال طلای عیار ١٨ با ۳۹۵ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز چهارشنبه ٣ آبان ۱۴۰۲، در برابر دیگر ارزهای رایج در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا: ۱۶۱۱،۷۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۷،۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۵۲٫۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۲٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٣٣٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز چهارشنبه ٣ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۵ دینار عراق