شرکت هلال می‌خواهد برای اقلیم کوردستان برق ٢٤ ساعته تامین کند

"از سال ٢٠٠٧ با دولت اقلیم کوردستان همکاری داریم"
نشان شرکت اماراتی  هلال
نشان شرکت اماراتی هلال

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر اجرایی شرکت اماراتی هلال، تاکید کرد که با همکاری دولت اقلیم کوردستان، برق را به طور ٢٤ ساعته تامین می‌کنند.

مجید جعفر، مدیر اجرایی شرکت اماراتی هلال، در گفتگو با گزارشگر کوردستان٢٤ درباره فعالیت‌های شرکت متبوع و روابط با اقلیم کوردستان، گفت که از سال ٢٠٠٧ با دولت اقلیم کوردستان همکاری دارند و در سال ٢٠٠٨ فعالیت‌ خود را در بخش تولید گاز، آ‌غاز کرده‌اند.

وی تاکید کرد که تولید روازنه گاز را از ٨٠ میلیون فوت مکعب به ٤٠٠ تا ٥٠٠ میلیون افزایش داده‌اند." که با اتکا به آن ٨٥ درصد برق اقلیم کوردستان تولید می‌شود"

مجید جعفر، گفت که تا تابستان سال آینده به طور روزانه، ٢٥٠ میلیون فوت مکعب به تولید گاز می‌افزایند.

همچنین توضیح داد که در مجموع توانسته‌اند ١٥ تریلیون فوت مکعب گاز تولید کنند و منابع لازم را برای افزایش آن به ١٨ تریلیون در اختیار دارند. "ما می‌توانیم نیازمندی‌های ساکنان اقلیم کوردستان را تامین کنیم".

مدیر اجرایی شرکت اماراتی هلال، گفت که در نظر دارند با همکاری دولت اقلیم کوردستان برق را به طور ٢٤ ساعته تامین کنند.

و یادآور شد که اقلیم کوردستان برق بخشهایی از عراق را نیز تامین می‌کند و در صدد هستند برای بخش‌‌های دیگر عراق، گاز هم تامین کنند.

شرکت اماراتی هلال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، فعالیت دارد.

ب.ن