بهای پول رایج عراق در برابر دلار آمریکا همچنان در حال نوسان است

هزار تومان ایران با ۳۲،۵ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲، در برابر دیگر ارزهای رایج در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۶۱۳ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۰۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۵۲٫۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۲٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۳۰ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۵ دینار عراق