بخش‌های دیالیز و احیای قلب در بیمارستان آموزشی اربیل تجهیز و بازگشایی شدند

استاندار اربیل از اختصاص دو میلیارد دینار به بخش پزشکی و بهداشتی در استان خبر داد

اربیل (کوردستان ۲۴)– استاندار اربیل هنگام گشایش بخش‌هایی اختصاص هزینه‌ای به مبلغ ۲۵میلیون دینار، در بیمارستان آموزشی اربیل با هزینه‌ی ۲۵۵میلیون دینار گفت کە در سال گذشته دو میلیارد دینار برای حمایت از بخش امور بهداشتی در استان اربیل اختصاص‌یافته است.

امید خوش‌ناو استاندار اربیل روز شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲، در مراسمی به مناسبت گشایش چند بخش پزشکی در بیمارستان آموزشی تصریح کرد کە در چارچوب برنامه‌های استانداری و مدیریت کل بهداشت و درمان استان مبلغ ۲۵۵ میلیون دینا با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان و تعدادی از شهروندان خیابان‌ها و بخش‌هایی از این بیمارستان را بازسازی کرده‌ایم.

استاندار اربیل گفت: در چارچوب برنامه‌های استانداری، خیابان‌های بیمارستان آموزشی اربیل امروز پس از آسفالت بازگشایی‌شده و دو بخش دیالیز و احیای قلب پس از نوسازی و تهیه‌ی تجهیزات پزشکی بازگشایی شده‌اند.

وی گفت: بیمارستان آموزشی اربیل یکی از مکان‌هایی است قدیمی خدمات درمانی است و همیشه دارای تجهیزات زیادی بوده و روزانه صدها شهروند برای مداوا به آن مراجعه می‌کنند.