بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان نسبت به‌روز قبل تغییری نکرد

یک دلار آمریکا با ۱۶۱۳ دینار عراق برابر است
بازار ارز در اربیل
بازار ارز در اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز دوشنبه ٨ آبان ۱۴۰۲، در برابر دیگر ارزهای رایج در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۶۱۳ دینار عراق

یک یورو: ١٧٠٠ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۳۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۲٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۴۰ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز دەشنبه ٨ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۲۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۰۰ دینار عراق