صعود پله‌ای قیمت دلار در برابر دینار عراق ادامه دارد

یک دلار آمریکا با ۱۶۲۰ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز پنج‌شنبه ١١ آبان ۱۴۰۲، در برابر دیگر ارزهای رایج در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۶۲۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۱۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۵۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳١٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۳۵ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز پنج‌شبنه ١١ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۲۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۰۰ دینار عراق