افزایش بهای ارز و طلا در بازار اقلیم کوردستان ادامه دارد

یک دلار آمریکا با ۱۶۴۴ دینار عراق برابر شد

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز دوشنبه۱۵ آبان ۱۴۰۲، در برابر دیگر ارزهای رایج در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۶۴۴ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۶۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۹۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۲ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۳۸ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۲۵هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۵هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۰۵ هزار دینار عراق