بهای دینار در برابر دیگر ارزها افزایش یافت

یک دلار آمریکا با ۱۶۳۵ برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز چهارشنبه ١٧ آبان ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۶۳۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۳۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۸۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸ دینار عراق

هزار تومان ایران ٣٢ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٣٧٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز چهارشنبه ١٧ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۹۵ هزار دینار عراق