انجام عمل جراحی کرانیوتومی برای اولین بار در بیمارستان حلبچه

"با اینکه پزشکان و کارکنان حدود سه ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند"
کنفرانس خبری دکتر آزاد مصطفی، رئیس بهداشت حلبچه
کنفرانس خبری دکتر آزاد مصطفی، رئیس بهداشت حلبچه

اربیل (کوردستان٢٤) – با اینکه حدود سه ماه است پزشک‌ و کارکنان وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، حقوق ماهانه خود را دریافت نکرده‌اند، برای اولین بار انجام عمل جراحی کرانیوتومی/جمجمه‌بری برای کودک، در بیمارستان حلبچه با موفقیت، انجام شد.

دکتر آزاد مصطفی، رئیس بهداشت حلبچه، امروز یکشنبه ١٢ نوامبر در یک کنفرانس خبری از انجام عمل جراحی کرانیوتومی/جمجمه‌بری برای کودک، توسط یک پزشک کورد خبر داد.

رئیس بهداشت حلبچه، تاکید کرد که این عمل جراحی مهم و حساس توسط دکتر متخصص کورد انجام شده و از وزارت بهداشت اقلیم به خاطر کمک‌ها به بیمارستان حلبچه در راستای انجام موفقیت آمیز عمل، قدردانی کرد.

دکتر آزاد، افزود که این عمل جراحی مهم در حالی انجام گرفته که بودجه لازم از سوی بغداد به وزارت بهداشت اقلیم تخصیص نیافته و پزشک‌ها و کارکنان بهداشت مدت سه ماه است که حقوق ماهانه خود را دریافت نکرده‌اند.

وی همچنین اعلام کرد که در آینده‌ نزدیک، شش طرح مهم در حوزه بهداشت در استان حلبچه، بهره‌برداری خواهند شد.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، توسعه بخش بهداشت و درمان را در ردیف اولویت‌های کار خود قرار داد و از آغاز همه‌گیری کرونا بودجه ویژه به این بخش اختصاص داده است.

ب.ن