مسرور بارزانی بر اهمیت حفظ حقوق مردم کوردستان در راستای برقراری صلح و امنیت در عراق تاکید کرد

"حمایت بین‌المللی از حقوق مردم کوردستان ضرورت است"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین انگلیس
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین انگلیس

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، بر اهمیت حفظ حقوق مردم کوردستان و احترام به کیان قانونی اقلیم در راستای برقراری صلح و امنیت در عراق و منطقه، تاکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ٢٠ نوامبر، از بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین انگلیس استقبال کرد که برای شرکت در چهارمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه به اقلیم کوردستان، سفر کرده است.

در این دیدار، پیشامدها و تحولات مربوط به اوضاع عمومی عراق و منطقه و توسعه روابط اقلیم کوردستان و انگلیس، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

نخست وزیر پیشین انگلیس، با اشاره به اینکه اقلیم کوردستان برای رسیدن به حقوق خود فداکاری‌های بسیاری داشته است، حمایت بین‌المللی از حقوق مردم کوردستان را ضرورت دانست.

بوریس جانسون گفت:"اقلیم کوردستان همیشه نزد من جایگاه ویژه‌ای داشته است و به حمایت از شما ادامه می‌دهم."

او همچنین بر ضرورت گشایش پروازهای مسافری بین اربیل و لندن تاکید کرد.

نخست وزیر اقلیم کوردستان نیز به خاطر حمایت مداوم از اقلیم کوردستان، از انگلیس قدردانی کرد و با مورد توجه قرار دادن تحولات عراق و منطقه، بر اهمیت حفظ حقوق مردم کوردستان و احترام به کیان قانونی اقلیم در راستای برقراری صلح و امنیت در عراق و منطقه، تاکید کرد.

ب.ن