معدوم‌سازی صدها کارتن جگر مرغ وارد شده از ایران

از چند سال پیش واردات هر نوع جگر به اقلیم کوردستان ممنوع شده است
"در رابطه با قاچاق محموله جگر دو نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده‌اند"
"در رابطه با قاچاق محموله جگر دو نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده‌اند"

اربیل (کوردستان٢٤) – صدها کارتن جگر مرغ وارد شده از ایران توقیف شده و فرماندار اربیل می‌گوید، معدوم‌سازی می‌شوند.

نبز عبدالحمید، فرماندار اربیل امروز سه‌شنبه ٢٨ نوامبر به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که نیروهای سازمان آسایش اربیل ٤٢٥ کارتن جگر مرغ را که از ایران وارد شده، توقیف کرد‌ه‌اند.

وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، از چند سال پیش واردات هر نوع جگر را ممنوع اعلام کرده است.

فرماندار اربیل گفت:"اگر چه بخشی از جگرهای توقیف شده هنوز تاریخ مصرف آنها به انقضا نرسیده، اما به خاطر اینکه واردات جگر به طور کلی ممنوع است، همه آنها معدوم‌سازی می‌شوند."

همچنین تاکید کرد که با تشدید تدابیر، قاچاق جگر و گوشت تاریخ مصرف گذشته، کاهش پیدا کرده است.

فرماندار اربیل با بیان اینکه در رابطه با قاچاق محموله جگر دو نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده‌اند، خاطرنشان کرد که در اقلیم کوردستان فقط به فروشگاه‌هایی اجازه فروش جگر داده می‌شود که از قصابخانه‌های داخلی و با نظارت بهداشت، خرید می‌کنند.

ب.ن