صادرات محصول انار با هدف تقویت صادرات پایدار ادامه دارد

"در بازارهای خلیج جایگاه رقابتی بی‌نظیری را به دست آورده است"
محصول انار اقلیم کوردستان
محصول انار اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – تولید محصول انار در اقلیم کوردستان، افزایش چشمگیری داشته و این محصول در بازارهای خلیج جایگاه رقابتی بی‌نظیری را به دست آورده است.

دولت اقلیم کوردستان، درباره طرح صادارت محصول انار، گزارشی منتشر کرد.
بر پایه گزارش، طرح صادرات محصول انار که در مارس ٢٠٢٢ اجرا شد، با هدف اصلی "تقویت صادرات کشاورزی پایدار" انجام شده است.

گزارش، تاکید کرده که تولید انار در سال جاری افزایش چشمگیری داشته و به ٧٠ هزار تن رسیده است.

در سال گذشته ٢ هزار تن محصول انار به کشورهای حوزه خلیج صادر شده است و امسال نیز روند با صادرات ده‌ها تن ادامه پیدا کرده است.

علاوه بر این، از دیگر اهداف طرح، گسترش صادرات محصول انار و مشارکت بیشتر کشاورزان و اشتغالزایی، اعلام شده است.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، دستاوردهای این طرح را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که تقاضای انبوه برای این محصول "بر جذابیت جهانی آن افزوده است".

همچنین خاطرنشان کرده که پوشش رسانه‌ای طرح، باعث شده تا کشاورزان بیشتری در آن مشارکت کنند.

حال حاضر در مجموع ٥٠ هزار هکتار زمین کشاورزی به تولید انار اختصاص یافته و پنج هزار باغدار در آن مشارکت دارند.

بهره‌گیری از حمل و نقل هوایی، حفظ "کیفیت و تازگی" محصول را تضمین کرده و قیمت مناسب آن، جایگاه رقابتی بی‌نظیری در بازارهای خلیج را برایش به دست آورده است.

ب.ن