سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: روابط خوبی بین نخست‌وزیران اقلیم کوردستان و عراق فدرال وجود دارد

پیشوا هورامانی: عده‌ی در اقلیم کوردستان و عراق مخالف ماندگاری ساختار اقلیم کوردستان هستند

اربیل (کوردستان ۲۴)– سخنگوی دولت اقلیم کوردستان می‌گوید: روابط خوبی بین نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر عراق فدرال وجود دارد و کسانی هم هستند که با ذهنیت خوب مخالف هستند.

پیشوا هوارمانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲، در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق فدرال، نیت خوبی نسبت به دولت اقلیم کوردستان نشان داده است. روابط خوبی بین مسرور بارزانی نخست‌وزیر و السودانی وجود دارد، اما در عراق و اقلیم کوردستان ذهنیت بدی وجود دارد که با ذهنیت مثبت آنان مقابله می‌کند.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان گفت: به دلیل حمایت از ذهنیت منفی در کوردستان و بغداد، تلاش‌ها برای حمله به ساختار و جایگاه قانونی اقلیم کوردستان و محروم کردن مردم کوردستان از کلیه‌ی حقوق اساس‌ی ادامه دارد.

هوارمانی گفت: محدود کردن و قالب زدن ساختار قانونی اقلیم کوردستان به نفع کسی نیست، حتی آنهایی که مدعی بودند که اقلیم کوردستان باید نفت خود را به بغداد بدهد، بعدازآنکه موضوع نفت به بغداد واگذار کرد، اما وضعیت حقوق مردم کوردستان به همین منوال باقی ماند، منتقدان در برابر آن سکوت اختیار کردند.