بهای دلار در بازار اقلیم کوردستان افزایش یافت

یک هزار تومان ایران با ۳۲٫۴ دینار عراق برابر است

 

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای شنبه ١٨ آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۷۲ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۱۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۹۶۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۴ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۴ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۲۷ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز شنبه ١٨ آذر ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۳ هزار دینار عراق