وزیر اوقاف اقلیم کوردستان: دولت فدرال عراق موانع جدیدی برای پرداخت حقوق کارمندان ایجاد می‌کند

دولت فدرال عراق علی‌رغم انجام همه‌ی تعهدات از سوی اقلیم کوردستان حقوق کارمندان را پرداخت نمی‌کند
پشتیوان صادق، وزیر اوقاف اقلیم کوردستان
پشتیوان صادق، وزیر اوقاف اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر اوقاف و امور ادیان و مذاهب اقلیم کوردستان می‌گوید: دولت فدرال به‌منظور ایجاد موانع برای ارسال حقوق اقلیم کوردستان شرایط دیگری را تعیین کرده است.

پشتیوان صادق وزیر اوقاف و امور ادایان و مذاهب دولت اقلیم کوردستان گفت: «دولت عراق به هیئت دولت اقلیم کوردستان گفته است که در صورت ارسال حقوق، می‌توانیم ۶۰ درصد حقوق کارمندان اقلیم کوردستان را بفرستیم. دولت اقلیم کوردستان باید ۴۰ درصد از این حقوق را خود بپردازد».

وزیر اوقاف اقلیم کوردستان گفت: شرط دیگر این است که منطقه باید تمام درآمدهای داخلی را به دولت فدرال واگذار کند. وی افزود: هیئت دولت اقلیم کوردستان در اسرع وقت به بغداد سفر خواهد کرد.

اگرچه قرار بود هفته گذشته دولت عراق ۷۰۰ میلیارد دینار به حساب بانکی وزارت دارایی و اقتصاد واریز کند، اما هنوز این مبلغ را ارسال نکرده است

هیئت دولت عراق در پی دیدار مسرور بارزانی از بغداد و گفتگوهای هیئت‌های اعزامی اقلیم کوردستان به بغداد ارسال حقوق سه ماه کارمندان اقلیم کوردستان را تصویب کرده بود. ضمن تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان در راستای شفاف‌سازی حساب‌های میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال دولت فدرال عراق به بهانه‌های مختلف از پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان طفره می‌رود.