وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان بر تداوم عملی مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید کرد

کمپین جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان همزمان با کشورهای جهان در اقلیم کوردستان از ۴ آذرماه آغاز شده بود

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان می‌گوید ضمن پیان کمپین ۱۶ روزه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان پایان‌پذیر نیست و به ریشه‌کن کردن موانع پیش روی مبارزه با افکار خشونت‌بار ادامه خواهیم داد.

ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در مراسم آخرین روز از کمپین ۱۶ روزه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: ۱۶ روز گذشته برای مبارزه با خشونت علیه زنان یادآوری مهمی بود، اما مرحله‌ی حسان کنونی از ما می‌خواهد که به‌طور عملی در این راستا گام‌های حقیقی برداریم تا محیط آرامی ایجاد کنیم که در آن زنان بدون ترس و دودلی و  به‌دوراز هرگونه خشونتی زندگی کنند.

طی کمپین روزهای گذشته متوجه شدیم که خشونت جنسیتی علیه زنان مرزهای سنی، قومیتی، مذهبی، موقعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی و حتی جغرافیایی نمی‌شناسد.

وی گفت: "درحالی‌که کمپین ۱۶ روزه علیه زنان به پایان می‌رسد، مبارزه‌ی ما با خشونت ادامه دارد و پایان نخواهد یافت.

۱۰ دسامبر مصادف با ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲، پایان کارزار ۱۶ روزه‌ی جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان است که در سراسر جهان به‌صورت همبسته از ۴ آذرماه (۵ نوامبر) آغاز شده بود و امروز  روز پایانی این کارزار است.

از ابتدای آغاز این کارزار، رئیس اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پیام‌های جداگانه‌ای به این مناسبت ضمن تبریک با مردم کوردستان بر حمایت همه‌جانبه از مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید کرد.

طی ۱۶روز گذشته نیز نهادهای دولتی و تشکل‌های حزبی و مستقل زنان به برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های مختلف در این راستا پرداختند.