پارت دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی باهم برای اداره‌ی کرکوک تلاش خواهند کرد

پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی در این راستا با دیگر جریان‌های کرکوک تبادل‌نظر خواهند کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)– هیئتی از اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در کرکوک امروز از محل  شاخه‌ی پارت دموکرات کوردستان بازدید کرد در پی آن مسئولان شاخه‌ی سوم پارت دموکرات کوردستان و منطقه‌ی ٢ اتحادیه‌ی میهنی محتوای این دیدار را برای رسانه‌ها بیان کردند.

محمد کمال، مسئول شاخه‌ی سوم  پارت دموکرات کوردستان در کرکوک، در این کنفرانس خبری گفت: "        ما مژده می‌دهیم که ازاین‌پس در کرکوک با دوشادوش هم تلاش خواهیم کرد".

مسئول شاخه‌ی سوم پارت دموکرات کوردستان گفت: "طبق قانون باید با سایر اقلیت‌ها همکاری کنیم و تاکنون هم کسی برای احراز پست استانداری نامزد نشده است".

روند ملأ محمود مسئول اداره‌ی منطقه‌ی ٢ اتحادیه‌ی میهنی هم در ادامه‌ی این نشست خبری گفت: "ما از همه احزاب کوردستانی دیدن خواهیم کرد و می‌خواهیم در مناطق کوردستانی باهم کار کنیم و هیچ مشکلی بین ما وجود ندارد. ابتدا باید خودمان را سازمان‌دهی کنیم، سپس هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی را در حکومت محلی فراموش نخواهیم کرد."

وی در مورد تعیین استاندار کرکوک گفت: "همه‌ی ما امیدوارانه به این موضوع می‌اندیشیم  می‌کنیم و به‌طور جدی تلاش خواهیم کرد".