بحرین حمله‌ی موشکی سپاه پاسداران ایران به مناطق غیرنظامی در حومه‌ی اربیل را محکوم کرد

در حمله‌ی موشکی ایران به حومه‌ی اربیل ١١ غیرنظامی قربانی شدند

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزارت خارجه‌ی بحرین حملات موشکی ایران به اربیل را که منجر به کشته شدن تعدادی غیرنظامی و آسیب به اموال عمومی و خصوصی شد، محکوم کرد.

وزارت خارجه‌ی بحرین روز چهارشنبه ٢٧ دی‌ماه ۱۴۰۲، در بیانیه‌ای حملات موشکی ایران به اربیل را که منجر به شهادت شدن تعدادی غیرنظامی و آسیب به اموال عمومی و خصوصی شد، محکوم کرد.

وزارت خارجه‌ی بحرین در این بیانیه ضمن تسلیت به مردم کوردستان با مردم کوردستان ابراز همدردی کرد.

دوشنبه‌شب ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲، سپاه پاسداران ایران با حمله به خانه‌ی پیشرو دزه‌ای، بازرگان اقلیم کوردستان، پنج نفر را کشته و شش نفر دیگر را زخمی کردند که بیشتر آنها از اعضای خانواده پیشرو هستند که یک کودک ١١ماهه در میان آنان است.