حضور اقلیم کوردستان در بزرگترین نمایشگاه گردشگری جهان

"فرصت‌های گردشگری اقلیم کوردستان به شرکت‌های بزرگ جهان معرفی می‌شوند"
نمایشگاه سالانه گردشگری مادرید
نمایشگاه سالانه گردشگری مادرید

اربیل (کوردستان٢٤)- یک وزیر در دولت اقلیم کوردستان، می‌گوید که در نمایشگاه سالانه گردشگری مادرید، فرصت‌های گردشگری اقلیم به شرکت‌های ١٥٠ کشور معرفی می‌شوند.

ساسان عونی، وزیر شهرداری‌ها و گردشگری دولت اقلیم کوردستان، در مصاحبه با کوردستان٢٤، اهمیت حضور نمایندگان اقلیم در نمایشگاه سالانه گردشگری مادرید را مورد توجه قرار داد و گفت که هدف دولت اقلیم از شرکت در نمایشگاه، اهمیت دادن بیشتر به بخش گردشگری است.

نمایشگاه سالانه گردشگری مادرید، بزرگترین نمایشگاه گردشگری در جهان است که از ٢٤ ژانویه در مادرید اسپانیا آغاز به کار کرده و تا ٢٨ ژانویه ادامه خواهد داشت.

یک هیئت ویژه دولت اقلیم کوردستان در این نمایشگاه شرکت کرده است.

 وزیر شهرداری‌ها و گردشگری افزود:"هیئت ویژه ما فرصت‌های گردشگری در اقلیم کوردستان را به شرکت‌های ١٥٠ کشور حاضر در نمایشگاه معرفی می‌کند."

اولین بار است که نمایندگان اقلیم کوردستان در نمایشگاه سالانه گردشگری مادرید، شرکت می‌کنند.

عونی گفت:"شرکت ما در نمایشگاه، در جذب بیشتر گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی به اقلیم کوردستان، تاثیرگذار خواهد بود."

نمایشگاه سالانه گردشگری مادرید، با حضور بیش از ١٥٠ کشور و ١٣٦ هزار بارزگان و ٨ هزار و پانصد شرکت و ٨٦ هزار بازدید کننده در حال برگزاری است و انتظار می‌رود بیش از ٢٠٠ هزار بازدید کننده داشته باشد.

ب.ن